โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจริณี ประจำปี 2561

ท่าน ผอ.สมพร ฉลวย เข้าร่วมพิธี โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจริณี ประจำปี 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ซึ่งโรงเรียนท่าเกษมวิทยาร่วมกับวัดท่าเกษม และเทศบาลตำบลท่าเกษม ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2561 และในครั้งนี้ท่าน ผอ.สมพร ฉลวย ได้กล่าวให้โอวาสแก่สามเณรและจริณีในครั้งนี้ด้วยค่ะ (ขอขอบพระคุณท่านอธิการไตรรัตน์ ยืนยง ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยครับ)