กิจกรรมวันเด็ก 16 มกราคม 2562
มกราคม 14, 2019
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร
มีนาคม 24, 2019

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)