วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ให้ห่างไกล COVID-19
กุมภาพันธ์ 28, 2020
เติมอิ่มปันสุข
พฤษภาคม 18, 2020

เลื่อนการจัดงานพิธีทำบุญวันสถาปนาและพิธีซ้อมใหญ่ฯ

เนื่องจากการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสระแก้ว ขอเลื่อนการจัดงานพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาและพิธีซ้อมใหญ่ประสาทอนุปริญญาและประกาศนียบัตร ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด