เลื่อนการจัดงานพิธีทำบุญวันสถาปนาและพิธีซ้อมใหญ่ฯ
มีนาคม 12, 2020
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
สิงหาคม 17, 2020

เติมอิ่มปันสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ร่วมเติมอิ่มปันสุขกับร้านหมอวิทยา ณ ตลาดเมืองสระแก้ว ไม่ว่าจะเป็นของอุปโภค บริโภค หากท่านใดผ่านไปเชิญท่านหยิบฟรี หยิบแต่พอดี ถ้ามีช่วยแบ่งปัน