แนะแนวสอนหลักสูตรระยะสั้นโรงเรียนเทศบาล 1
กุมภาพันธ์ 1, 2017
เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560
มีนาคม 17, 2017

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31

 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)