หนุมานเกมส์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว นำโดย นายจรัส เล่ห์สิงห์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว ได้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12 “หนุมานเกมส์” ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว