ออกฝึกงานตามสถานประกอบการ 7-11

อาจารย์ปุณณวิช ทรัพย์ประกอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีสระแก้ว ในฐานะผู้แลนักเรียนนักศึกษาสาขาการจัดการการค้าปลีก นำนักเรียนนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่ออกฝึกงานตามสถานประกอบการร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในสาขาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบ้านนี้มีรัก ที่จัดขึ้นเพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้เเละประสบการณ์ในการทำงานและรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ ของสำนักเครือข่ายวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร ปราจีนบุรี