อบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว ได้นำนักเรียนชั้นปวช.3 สาขาช่างไฟฟ้าอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารและปฏิบัติการติดตั้งการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว