การแข่งขันฟุตบอล 7 คนรอบคัดเลือก
พฤศจิกายน 11, 2020

อบรมช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แผนกพาณิชย์และบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว จัดกิจกรรมการอบรมการสอบมาตรฐานช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1 โดยอาจารย์ยุตติศักดิ์ รอดไธสง จากสำนักงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสระแก้ว