อบรมขับขี่ปลอดภัย

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ร่วมจัดการอบรมขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์ สระแก้ว มีบริการตรวจรถจักรยานยนต์ ฟรี ให้กับผู้สนใจและประชาชนทั่วไป
วันที่ 13 เดือนกันยายน 2561