กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
สิงหาคม 17, 2020
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563
ตุลาคม 19, 2020

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0

ท่านผอ.สมพร ฉลวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ให้ความสำคัญด้านการใช้เทคโนโลยี จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0 กับ RICOH ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ โดยมีอุปกรณ์มากมายจากบริษัท RICOH และกิจกรรมดี ๆ ของรางวัลมากมาย