ศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสระแก้ว ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 24 สิงหาคม 2561