ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่ มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระบรมราชานุญาต ให้คณะผู้บริหารและผู้แทนสถาบันในเครือไฮเทคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนารถบพิตร

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ พระที่ดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ผอ.สมพร ฉลวยและรองผอ.ปุณณวิช ทรัพย์ประกอบ เป็นผู้แทนผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีสระเเก้ว เข้าร่วมพิธี