ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คณะครู-อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านทีมงานแอดมินเพจ สถานีข่าว @ ณ สระแก้ว ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว