พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสระแก้ว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว