พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสระแก้วได้จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสมพร ฉลวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ในนามคณะครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสระแก้วขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอีกครั้งขอให้นักศึกษาทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีหน้าที่การงานที่ดีและนำศาสตร์วิชาที่ได้ศึกษาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในรั้ววิทยาลัยไฮเทคสระแก้วไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป