ผอ.และคณะครูเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61
มกราคม 17, 2017
แนะแนวศึกษาต่อที่โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
มกราคม 31, 2017

ประกาศเรื่องการเขียนคำร้องจบการศึกษา

ประชาสัมพันธ์

ให้นักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขา ดำเนินการเขียนคำร้องขอจบการศึกษา

 • 1.นักเรียน-นักศึกษา ที่กลับจากฝึกงานภายในวันที่ 1 ก.พ. 2560 ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ก.พ. 2560
 • 2.นักเรียน-นักศึกษา ฝึกงานบริษัท โซนี่ และ คาวาซากิ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 24 ก.พ. 2560 *โดยเตรียมเอกสารมาให้พร้อม อย่างละ 2 ฉบับ ดังนี้ :
 • 1.บัตรประชาชน
  • นักศึกษา
  • คุณพ่อ
  • คุณแม่
 • 2.ทะเบียนบ้าน
  • นักศึกษา
  • คุณพ่อ
  • คุณแม่
 • 3.ใบเปลี่ยนชื่อ นักศึกษา พ่อ แม่ (ถ้ามี)
 • 4.วุฒิการศึกษาเดิม
 • 5.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง (จำนวน 6 รูป)
 • **เซนรับรองเอกสารทุกฉบับ

  **ให้เตรียมเอกสารมาให้พร้อมและมารับแบบฟอร์มคำต้องขอจบการศึกษาที่ห้องธุรการ

  **รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ใส่เครื่องแบบที่ถูกต้องของโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีสระแก้ว โดยมีตัวอย่างที่ถูกต้องในป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ โรงเรียนค่ะ

  หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ฝ่ายทะเบียน 0892483808 อ.นุ้ยค่ะ