ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร

นศท.ชาย ผลัด 7 จำนวน 6 นาย เข้ารับการฝึกภาคสนาม เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน 23-25/2/63 ณ สนามฝึกทุ่งพระ มณฑลทหารบกที่ 19 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว