ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

วัน ศุกร์ ที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี สระแก้ว ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม