ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2562

โครงการ “พ่อแม่รักลูกดั่งดวงจิต ครูรักศิษย์ดั่งดวงใจ” (ประชุมผู้ปกครอง) ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว