ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีสระแก้ว ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว ณ อาคารอาเซียน ห้องประชุมอาเซียน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว