ประกวดมารยาทไทย

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีสระแก้ว ได้ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าประกวดมารยาทไทย ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 46 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารธนชาติ กรุงเทพมหานคร