นิทรรศการงานวิชาการและศิลปหัตถกรรม

นายสมพร ฉลวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี สระแก้วและทีมประชาสัมพันธ์ร่วมจัดนิทรรศการงานวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสหวิทยาเขตวังบูรพา ครั้งที่67 ณ.โรงเรียนสระแก้ว วันที่ 7-9 กันยายน 2560 เพื่อแนะแนวการศึกษา ระดับปวช.และปวส.