ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67พรรษา 28 กรกฏาคม 2562 และเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ยังมี กิจกรรม 5 ส. และปลูกต้นไม้ภายในวิทยาลัยเพื่อทำความดีถวายพระองค์ท่าน