ติดตามผลการตอบรับเข้าเเนะเเนวโรงเรียน

อาจารย์ปุณณวิช ทรัพย์ประกอบรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและอ. ฐิติมาและอ.สุภาพร โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีสระแก้ว
เข้าแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรมและติดตามผลการตอบรับเข้าเเนะเเนวโรงเรียนอรัญประเทศ ซึ่งได้กำหนดเข้าเเนะเเนววันที่ 21 ก.ค. 60 และโรงเรียนพวงคาม ได้กำหนดเดือนกันยายน ทั้งนี้ยังได้กำหนดการกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละโรงเรียนเพื่อจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษานี้ด้วย