ตรวจประเมินศูนย์ฝึกแข็งขัน ที่ มทบ.19

12 กันยายน 2560 ผอ.สมพร ฉลวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยีสระแก้ว. และอาจารย์สุมาลัย สารสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ฝึกแข็งขัน ที่ มทบ.19. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว