จัดบูธแสดงผลงานและบริการตรวจเช็คสภาพรถ

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ได้จัดบูธแสดงผลงานและบริการตรวจเช็คสภาพรถทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านทับใหม่ จังหวัดสระแก้ว ได้รับผู้สนใจ และเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก