งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผอ.สมพร ฉลวย พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและจัดบูธโครงงานวิทยาศาตร์และบูธประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยี​ ไฮเทค​ สระแก้ว​ พร้อมรับเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราขการจังหวัดสระแก้วประธานในพิธี วันที่ 15 สิหาคม 2562