ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมภาษากัมพูชา

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรภาษาอาเชียน (กัมพูชา) ในระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2561 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว
โดยเป็นการจัดอบรมให้ฟรี (ยกเว้นค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก) ซึ่งในครั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้รับการอุเคราะห์จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว ในการจัดอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรของศูนย์ ให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโคตรงการอบรมฯได้ที่หมายเลข 086-3118247-99 (จำกัดหน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน)