กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี สระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใหม่มาเป็นประธานในพิธีเปิดการชุมนุนรอบกองไฟ และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอนพร้อมกับคณะมาเป็นวิทยากรด้านวิชาการและนันทนาการ ซึ่งคณะผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือวิสามัญทุกนาย ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กันอย่างพร้อมเพรียง สนุกสนาน อีกทั้งยังได้รับความรู้ประสบการณ์ต่างๆ อย่างมากมายจากการอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้