กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ 2562 ณ อาคารอุบลรัตนราชกัญญา วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว