กิจกรรมวันเข้าพรรษา

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว จัดกิจกรรม พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา และ แห่เทียนพรรษา และจัดกิจกรรมนิทรรศการ นำเสนอผลงานวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษาจากนักศึกษา