กิจกรรมวันพ่อ

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60  เวลา 8:00 น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี จังหวัดสระแก้ว ร่วมใจกันทำกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 5 โดยการทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาศวันพ่อแห่งชาติ และได้จัดกิจกรรมรำลึกพระคุณพ่อเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของพ่อ