กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60 เวลา 13:00 น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี จังหวัดสระแก้ว ร่วมใจกันทำกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยมีจัดกิจกรรมแลกของขวัญและการละเล่นเล็กน้อย เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ และความสนุกสนานละหว่างนักเรียนและครู