กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 60  เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี จังหวัดสระแก้ว ร่วมใจกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม”  ทำความสะอาด เก็บเศษขยะบริเวณริมถนนสุวรรณศร และบริเวณโดยรอบโรงเรียนฯ  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มกำลัง