โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี เปิดสอนในระดับ ปวช. ปวส. พัฒนาการเรียนรู้ เพิ่มพูนความสามารถ นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ

รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2558

ไฮเทคล้ำ
คุณธรรมเด่น
เน้นวิชาการ
Hightech Activities

Hightech Features : สวัสดิการนักศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนกีฬา ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลน กยศ.

Hi-Speed Internet

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง WIFI

หอพักนักศึกษา

บริการหอพักนักเรียน-นักศึกษา สะอาด ปลอดภัย

รถรับส่ง

บริการรถรับส่งนักเรียนถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย

ห้องสมุด

ศูนย์รวมหนังสือมากมาย คลังความรู้พัฒนาตนเอง

การรักษาพยาบาล

บริการห้องพยาบาลสำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ประกันอุบัติเหตุ

มีประกันอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด 100,000 บาท

ร้านอาหารเครื่องดื่ม

บริการร้านอาหาร เครื่องดื่ม ครบครัน


โรงเรียนในเครือ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ใกล้ที่ไหน...เรียนที่นั่น

หนึ่งในเครือข่ายการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยปทุมธานีสนับสนุนให้การศึกษาขยายไปสู่ทุกพื้นที่